Bilservice og ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy

Alle produsenter og importører av kjøretøy til Norge plikter å sørge for miljømessig innsamling og behandling av kasserte kjøretøy i samsvar med bestemmelsene i forurensningsloven og avfallsforskriften. Alle som importerer nye eller brukte biler til Norge er definert som en «produsent» i avfallsforskriftens forstand, og alle plikter å være medlem av en returordning.

Tilbakelevering av bilen og utbetaling av vrakpant er tilgjengelig for alle kjøretøy uavhengig av alder.

Som definert i loven vil gratis tilbakelevering tilbys ved følgende betingelser:

  • Kjøretøyet leveres til et gjenvinningsmottak
  • Kjøretøyet inneholder alle hovekomponenter, spesielt motor, girkasse, karosseri, hjul og katalysator (om opprinnelig montert)
  • Ikke noe ekstra avfall ligger i kjøretøyet (for eksempel husholdnings- og hageavfall, osv.)

Bilen din vil bli resirkulert for å oppfylle målene for gjenbruk og resirkulering i ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy.

Vi vil forsikre oss om at batterier som fjernes fra et kjøretøy behandles riktig og resirkuleres når de ikke lenger er i bruk.

I samsvar med kravene til det europeiske batteridirektivet har Bilservice systemer på plass som sikrer at batteriene som fjernes fra kjøretøyet kan resirkuleres uten kostnader for eier.

  • Bil-batterier – oppstarts batterier, f.eks. 12V bilbatteri. Det finnes gode etablerte systemer for resirkulering av bilbatterier.
  • Industrielle batterier – batterier som gir kraft til et elektrisk kjøretøy. Bilservice har systemer på plass som sikrer at batterier fjernet fra et elektrisk kjøretøy kan resirkuleres uten kostnader for eieren.
×