Miljøfyrtårn Sertifisering

Bil-Service har i 2017 byttet kvalitetsstandard fra ISO 14001 / 9002 til Miljøfyrtårn. Hver by har sin egen sertifisering som filial under Hovedkontor.

Miljfyrtarn norsk farger

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Et Miljøfyrtårn oppfyller fastsatte miljøkriterier og gjennomfører tiltak for å sikre miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for mange ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Miljøfyrtårn gir gjennomgående miljøstyring og god oversikt over miljøarbeidet i virksomheten.

Et digitalt verktøy gir alle sertifiserte virksomheter et årlig klimaregnskap og en oversiktlig statistikk over miljøprestasjonene.

Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

×