Informasjon til våre leverandører

Vi ønsker å få tilsendt fakturaen på EHF (vårt org nr. 975933601) eller til vår faktura mail efaktura@bilservice.no

Dersom ikke korrekt firmanavn oppføres på faktura, vil vi etter mval. § 15-10, jfbokføringsforskriften §§ 5-1 og 5-5, be om kreditnota og ny, riktig faktura, før faktura vil bli betalt.

 

Alle fakturaer skal utstedes til:

Bil-Service Personbiler AS
Postboks 1200
3205 Sandefjord

Leveringsadresse = den avdeling som bestiller sin adresse.

Alle fakturaer skal merkes med: avdeling og navn på bestiller.