2024 – 2025

Bærekraft

«Vårt bærekrafts-arbeid mot 2025 bygger på grunnpilarene Miljø, mennesker og forretning».

Vår satsning

Som en seriøs aktør i en bransje med høye klimagassutslipp, har Bilservice et samfunnsansvar. Vår virksomhet påvirker miljøet og klima i varierende grad innen forskjellige aspekter. Ved utarbeidelse av klima- og miljøpolitikk, -mål og – handlingsplaner vil vi derfor ha spesielt fokus på de områder hvor vår virksomhet påvirker negativt, og hvor det er mulighet til forbedring.

Men bærekraft handler ikke bare om biler og utslipp – mennesker er den viktigste ressursen for å lykkes med bærekraftsarbeidet. Vi legger derfor ned en stor innsats i å skape et internt engasjement gjennom inspirasjon, arbeidsinkludering og kompetanseheving.

Vi ser miljø og forretning i samhandling med mennesker
(Les mer i fullstendig policy)

Volvo EX30 på vei

Vår bærekrafts­innsats er overordnet tuftet på tre områder hvor vi ønsker å tydeliggjøre vår retning:

Blå Mustang mach-E

Miljø 

Servicemedarbeider fra Bilservice som jobber under bil

Mennesker

Bilservice lokaler i Sandefjord

Forretning

Miljø

«Vi skal minimere negativ påvirkning på klima og miljø gjennom vår drift, vårt arbeid med kontinuerlig forbedring og valg av riktige løsninger og samarbeidspartnere».

Ford Mustang Mach-e

Bilservice skal tilby bærekraftige transportløsninger i tillegg til å drive forretningen på en bærekraftig måte.

Bilservice skal tilstrebe en ansvarlig drift på alle sine lokasjoner og fokusere på ombruk, gjenvinning og bruk av bærekraftige løsninger og produkter.

Bilservice skal tilby bærekraftige produkter og løsninger som påvirker klimaendringer i riktig retning.

Tiltaksområder

 • Sertifiseringer
 • Avfallshåndtering
 • Energieffektivisering drift
 • Energieffektivisering infrastruktur og bygg
 • Utslipp
 • Forbruk og gjenbruk
 • Omarbeid
 • Innkjøp og leverandørkrav
 • Bærekraftig mobilitetsløsninger
Bærekraftsmål 12
Bærekraftsmål 13

Mennesker

«Vi skal minimere negativ påvirkning på klima og miljø gjennom vår drift, vårt arbeid med kontinuerlig forbedring og valg av riktige løsninger og samarbeidspartnere».

Servicemedarbeider hos Bilservice

Bilservice skal jobbe for å redusere skader og arbeidsrelaterte sykdommer gjennom å skape et godt arbeidsmiljø og jobbe med kontinuerlig forbedring.

Bilservice har som ambisjon å tilrettelegge for kontinuerlig læring for alle ansatte.

Bilservice har som ambisjon å være inkluderende ved å tenke mangfold, inkludering og likestilling innen alle områder.

Tiltaksområder

 • Lærlinger
 • Seniorpolitikk
 • Kundetilfredshet
 • HMS
 • Avvikshåndtering
 • Kompetanseheving
 • Medarbeiderutvikling
 • Mangfold
Bærekraftsmål 3
Bærekraftsmål 4
Bærekraftsmål 10

Forretning

Z

«Vi skal gjennom våre produkter og tjenester være en aktiv pådriver for at kundene våre tar bærekraftige valg».

Bilservice lokaler i sandefjord fra drone

Bilservice skal tilby bærekraftige transportløsninger i tillegg til å drive forretningen på en bærekraftig måte.

Bilservice skal tilstrebe en ansvarlig drift på alle sine lokasjoner og fokusere på ombruk, gjenvinning og bruk av bærekraftige løsninger og produkter.

Bilservice skal tilby bærekraftige produkter og løsninger som påvirker klimaendringer i riktig retning.

Tiltaksområder

 • Bilmerker og modeller (CO2 besparende alternativer og trygge arbeidsplasser)
 • Rådgivning og opplæring
 • Bærekraftige løsninger, produkter og tjenester (Eie, leie, bilpool, vedlikehold m.fl)
 • Skadevirksomhet med gjenbruksfokus
 • Gode rutiner og oppfølging for å sikre riktige prosesser
Bærekraftsmål 9<br />
Bærekraftsmål 11

Vår ambisjon

Vi skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i tråd med forventninger fra våre kunder, medarbeidere, samfunnet, samarbeidspartnere og eiere.

Bærekraftig utvikling skal gjenspeile våre handlinger og være en integrert del av hvordan vi driver langsiktig og lønnsom forretning.

Policy og arbeid med bærekraft skal kommuniseres med ansatte i vår virksomhet minst 1x årlig.

Bærekraftsmål 3
Bærekraftsmål 4
Bærekraftsmål 9
Bærekraftsmål 10
Bærekraftsmål 11
Bærekraftsmål 12
Bærekraftsmål 13
×