Velkommen til våre butikker

BS tar situasjonen alvorlig

Vi har valgt å legge oss på en linje med de rådene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. I den krisen vi befinner oss i vil vi gjøre alt vi kan for å holde butikkene åpne og klare til å yte service og teknisk assistanse.

Illustrasjon munnbind

Hei

Vi setter stor pris på deg!!!

Vi vil derfor anbefale deg å bruke munnbind i våre lokaler av hensyn til din og vår sikkerhet.

Mer under bildet.

Dag og Grant ved Bilservice

Av hensyn til våre kunder og ansatte har vi også gjort ytterligere tiltak for å redusere faren for at vi smitter hverandre:

  • Vi har skjerpet krav til renhold på anleggene
  • Daglig oppfølging for å sørge for rengjøring, tilgjengelig såpe og papir ved alle toaletter og vaskeplasser
  • Alle våre kantiner er stengt inntil videre
  • Daglig rapportering og oppfølging på alle ansatte mht. arbeidsevne, karantene og eventuelt smitte
  • Vi begrenser faglige- og sosiale aktiviteter i tiden fremover
  • Vi har utarbeidet tydelige rutiner rundt hygiene. Dette gjelder også spesielt for biler på verksted og demonstrasjonsbiler

Velkommen til våre butikker

Har du ikke anledning til å komme til oss, vil vi så langt det er mulig bidra med hente- bringetjeneste, enten det gjelder bil på service eller prøvekjøring. Alternativt kan vi selvfølgelig utsette avtalen og finne ny tid.

Bruk av FACETIME , SKYPE og andre digitale løsninger kan i mange tilfeller redusere behovet for personlig oppmøte.

Ta kontakt med oss så finner vi en praktisk løsning

Tiden fremover blir utfordrende, men vi forsøker så langt det er mulig å opprettholde «business as usual». Når noe endrer seg vil du bli informert fortløpende.

Vi bryr oss om deg
Hilsen Dag Liverød
Administrerende Direktør

Sandefjord 25. juli 2021