Forener krefter – samler 150 år med erfaring og kompetanse

bilSpiten på Kongsberg har slått seg sammen med Bilservice i Vestfold. Gjennom sammenslåingen forenes nærmere 150 år med bilhistorie og kompetanse.

– Vi har stor tro på å videreføre merkevarene Bilservice og bilSpiten, begge logoene vil derfor bli profilert side om side. Sammenslåingen betyr at vi kan nyte godt av kompetanseoverføring mellom avdelingene. Vi vil bli et godt synlig selskap i vår region og med et enda større nedslagsfelt enn tidligere, forteller Dag Liverød og Kjetil Måkestad, hhv. ledere av Bilservice og bilSpiten.

Kjetil Måkestad hos bilSpiten
Dag Liverød og Grant Larsen hos Bilservice

Både bilSpiten og Bilservice har lange tradisjoner og solide fotfester i sine markeder. Hermod Spiten startet bilforretning på Kongsberg i slutten av 1950-tallet mens Bilservice ble etablert i Sandefjord i 1937 av Alf Larsen. Begge selskapene har i alle år hatt fokus på å skape gode kundeopplevelser gjennom personlig service. Denne felles arven er ikke blitt mindre viktig med årene, selv om bilbransjen har opplevd store endringer de siste årene.

Både bilSpiten og Bilservice har solide og langvarige kunderelasjoner, Det er derfor besluttet at selskapene skal drives videre under sine respektive merkenavn, side om side. Kundene vil i svært liten grad merke noen forskjell, menneskene, bilmerkene og lokasjonene vil være som før.

Historisk bilde Bilservice
×